Willkommen beim Internationalen Bund

 

Internationaler Bund (IB) je sa svojom organizacijom, svojim sektorima i odjelima, jedan od najvećih pružatelja usluga za poslove koji se tiču mladih, socijalnih poslova i obrazovanja u Njemačkoj. Više od 11 000 saradnica i saradnika rade u 700 objekata na 300 lokacija sa preko 350 000 djece, mladih i odraslih godišnje i pružaju pomoć kod poslovnih i ličnih planova.

 

Politički i vjerski nezavisno, IB je od svog osnivanja 1949., postavio sebi cilj: „Pomagati ljudima, da se razvijaju u slobodi, da oblikuju vlastiti život, da se integriraju u društvo, da preuzmu ličnu odgovornost i da aktivno učestvuju u oblikovanju društvenog razvoja.“

 

Ovom načelu je kompanija ostala vjerna do danas.

Njega, obrazovanje, izgradnja mostova, pod ovim lajtmotivom IB organizira pomoć za druge i angažira se za brigu o djeci, savjetovanje, pomoć i obuku za mlade i odrasle, volontiranje i još mnogo toga.

 

Verbund Württemberg, kao odjel kompanije Internationaler Bund sa sjedištem u Stuttgartu nudi zainteresovanim mladim ljudima mjesta za praksu i volontiranje. Sljedeća mjesta su na raspolaganju: